Primăria Puchenii Mari

Carieră

Anunț privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică.
Rezultatul final privind concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secret ar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, Judetul Prahova.
Rezultatul la proba interviu din data de 20.03.2024 privind concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, Judetul Prahova.
Rezultatul la proba scrisa din data de 20.03.2024 privind concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, Judetul Prahova.
Rezultatele privind verificarea eligibilității candidaților înscriși la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova
Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar General al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova(publicat în 13.02.2024).
REZULTATELE ETAPEI DE SELECTIE A DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA.
ANUNŢ privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar General al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova.
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant-Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative şi Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova
REZULTATUL la proba Interviu din data 23.10.2023 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative si Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova.
REZULTATUL la proba scrisă din data 17.10.2023 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova și la proba scrisă din data 17.10.2023 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative şi Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova.
Rezultatele etapei de selectie a dosarelor de concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de: consilier,clasa l,grad profesional debutant in cadrul compartimentul registratura,relatii cu publicul,monitorizare proceduri administrative si arhiva; consilier achizitii publice,clasa l,grad profesional debutant in cadrul compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari, judet Prahova
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Urbanism Amenajare Teritoriu și Patrimoiu; Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Registratură, Relații cu publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă; Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice; în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova.
Rezultate finale la concursurile pentru ocuparea FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE și A FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
REZULTATUL LA PROBA INTERVIU DIN DATA 21.06.2023 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, COMPARTIMENT RESURSE UMANE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATUL LA INTERVIU DIN DATA 21.06.2023 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ DIN DATA 16.06.2023 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, COMPARTIMENT RESUSRSE UMANE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ DIN DATA 16.06.2023 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTA TUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATUL LA PROBA INTERVIU DIN DAT A DE 12.06.2023 LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATELE ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATELE ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE: CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE ŞI CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI, JUDEŢ PRAHOVA
REZULTATUL FINAL LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATUL LA PROBA INTERVIU DIN DAT A DE 17.05.2023 LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
Incepând cu data de 15 mai 2023 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante, cu excepția posturilor unice, așa cum sunt definite de lege
REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Consilier I - Compartiment Registratură, Relații cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional
REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 15.05.2023 LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATUL INTERVIU la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Consilier I - Compartiment Registratură, Relații cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova din data de 15.05. 2023
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Resurse Umane; Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Asistență Socială; Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Asistență Socială; Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Registru Agricol și Cadastru Funciar Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Serviciu Financiar Contabil in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova
REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUŢIE DE CONSILIER I -COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE ŞI ARHIVĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în grad profesional pentru Serviciul Financiar Contabil și Compartimentul Registru Agricol și Cadastru Funciar
REZULTATELE ETAPEI DE SELECTIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRĂD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI OE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
REZULTATELE ETAPEI DE SELECŢIE A DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE VACANTE DE EXECUŢIE DE CONSILIER I -COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL, MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE ŞI ARHIVĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI
Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare în 10.05.2023 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de Consilier I-Compartiment Registratură, Relații cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova
Anunț privind organizarea în 15.05.2023 a unui examen de promovare în grad profesional
Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad profesional a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari
Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Consilier I principal și Consilier I Asistent la Compartimentul Taxe și impozite
Centralizator al locurilor de muncă vacante comunicate de către ALOFM Vălenii de Munte pentru perioada 24 februarie-03 martie 2017
Centralizator al locurilor de muncă vacante comunicate de către ALOFM Câmpina pentru perioada 24 februarie-03 martie 2017
Centralizator al locurilor de muncă vacante comunicate de către ALOFM Ploiești pentru perioada 24 februarie-03 martie 2017
Centralizator al locurilor de muncă vacante comunicate de către ALOFM Vălenii de Munte pentru perioada 17-24 februarie 2017
Centralizator al locurilor de muncă vacante comunicate de către ALOFM Câmpina pentru perioada 17-24 februarie 2017
Centralizator al locurilor de muncă vacante comunicate de către ALOFM Ploiești pentru perioada 17-24 februarie 2017
Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier I superior-Biroul urbanism și amenajarea teritoriului
Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier I asistent-Biroul urbanism și amenajarea teritoriului
Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier I asistent-Compartiment Stare civilă și asistență socială
Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier I asistent-Compartiment Taxe și impozite
Concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Referent III asistent-Compartiment Taxe și impozite