Primăria Puchenii Mari

Economie

Resursele care se regăsesc în solul și subsolul comunei sunt resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânețe, păduri, vii, produse animaliere și vegetale). Agricultura a fost și a rămas principala sursă de trai a locuitorilor din satele componente ale localității Puchenii Mari.

Structura fondului funciar

Structura fondului funciarHectare
Suprafața arabilă 3614
Suprafața cu livezi și pepiniere pomicole 4
Suprafața pășunilor 211
Suprafața cu vii și pepiniere viticole 3
Suprafața agricolă totală 3832
Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 1212
Ape/bălți 132
Suprafața ocupată cu construcții 217
Suprafața ocupată cu căi de comunicații și căi ferate 97
Suprafața cu terenuri degradate și neproductive 2
Suprafața neagricolă 1660
TOTAL SUPRAFAȚĂ 5492
fond funciar

Suprafața totală agricolă a comunei Puchenii Mari este de 5492 ha din care 3832 ha reprezintă suprafța agricolă și 1660 ha reprezintă suprafata neagricolă.

Distribuția suprafeței agricole ȋn perioada 2004 - 2010
Economie-1

Agricultură2004200520062007200820092010
Suprafața totală - ha 5492 5492 5492 5492 5492 5492 5492
Suprafața agricolă dupa modul de folosință - ha 3832 3832 3832 3832 3832 3832 3832
Suprafața arabilă - ha 3603 3603 3603 3603 3603 3614 3614
Suprafața – livezi și pepiniere pomicole - ha 4 4 4 4 4 4 4
Suprafața – livezi și pepiniere viticole - ha 3 3 3 3 3 3 3
Suprafața pășunilor - total - ha 138 222 222 222 222 211 211
Suprafața fânețelor - total - ha 84 -          


Suprafața productivă de primavară în anul 2012

Nr.crt.Producție agricolă (ha)2012
1. Suprafața cultivată cu grâu 276
2. Suprafața cultivată cu orz 5
3. Suprafața cultivată cu orzoaică de primavară 2
4. Suprafața cultivată cu ovăz de primavară 2
5. Suprafața cultivată cu porumb pentru boabe 773
6. Suprafața cultivată cu cartofi 37
7. Suprafața cultivată cu tomate 73
8. Suprafața cultivată cu ceapa 8
9. Suprafața cultivată cu usturoi 3
10. Suprafața cultivată cu varză 33
11. Suprafața cultivată cu ardei 14
12. Suprafața cultivată cu castraveți 68
13. Suprafața cultivată cu rădăcinoase 9
14.  Suprafața cultivată cu alte legume 7
Economie-2

Producția animalieră ȋn comuna Puchenii Mari

Nr.crt.Producție animalieră2012
1. Total bovine (număr) 312
2. Total porcine (număr) 1587
3. Total ovine (număr) 278
4. Total păsări (număr) 41703
5. Total caprine (număr) 446
6.  Total cabaline (număr) 126

Potențialul economic al comunei Puchenii Mari este predominant agricol și zootehnic. La nivelul comunei își desfășoară activitatea PF-uri, SRL-uri având ca domeniu de activitate comerț si prestări servicii, alimentație publică, construcții, etc. În comuna noastra funcționează peste 100 de societăți comerciale din diferite domenii de activitate, ponderea cea mai mare deținând-o firmele ce au ca principal obiect de activitate comerțul de bunuri.

Legumicultura

Legumicultura a devenit dupa 1990 principala ocupație a locuitorilor comunei Puchenii Mari, practicându-se îndeosebi în satele Pietroșani și Puchenii Moșneni. Apropierea de Ploiești și București a facilitat dezvoltarea acestei ocupații, dat fiind existența piețelor de desfacere în cele doua mari orașe. În sprijinul legumicultorilor de pe teritoriul comunei noastre am realizat o piață agroalimentară de gross și en-detail, căreia urmează a i se realiza și copertina, în care își comercializează produsele atât locuitorii noștrii, dar si producători din alte zone.

Împletituri

Este o activitate pe cale de dispariție datorită cererii restrânse de astfel de bunuri pe piața de consum. Împletirea de răchită și papură cu rezultat final rogojinile sau coșurile, se mai practică de aproximativ 10 persoane fizice sau asociații familiale.

Cahle pentru sobe

Placile pentru soba sau cahlele asa cum mai sunt denumite se realizează de catre 30 de persoane fizice și asociații familiale precum și de către o societate comercială, centrul producatorilor acestor bunuri fiind localizat în Odaile, dar producatori se regăsesc și in celelalte sate.