Primăria Puchenii Mari

Achiziții publice

Informare cu privire la intenția de elaborare P.U.Z.
Invitație de participare achiziție Servicii-întocmire planuri parcelare
Invitație de participare achiziție Servicii de Proiectare faza PT+DDE alimentare cu energie electrică Stații de epurare
Invitație de participare achiziție Servicii de întocmire planuri parcelare cod CPV 71354300-7 servicii de cadastru
Invitație de participare achiziție Servicii - REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE ILUMINAT PUBLIC
Invitație de participare achiziție servicii de întocmire SF+PT+DDE+DTAC+documentații avize
Invitație de participare achiziție Servicii-întocmire PUD sau PUZ
Invitație de participare achiziție servicii evaluare cabinet medical
Invitație de participare achiziție Lucrări de reparații generale și de renovare
Invitație de participare achiziție servicii de întocmire SF Extindere Rețea Canalizare în comuna Puchenii Mari
Invitație oferte întocmire planuri parcelare
Invitație oferte reparații și întreținere iluminat public
Invitație de participare pentru achizție servicii de evaluare teren

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie