Primăria Puchenii Mari

Instituții de cult

În comuna Puchenii Mari există 5 biserici, în satele Puchenii Mari, Pietroșani, Puchenii Moșneni și Odăile. Credința predominantă a localnicilor este ortodoxismul, iar biserica a fost întotdeauna nu numai un loc de inchinăciune, ci și o cheie de bolta a perenității, dăinuirii și chiar semn distinctiv al personalității.

Cea mai veche biserică din Puchenii Mari este cea înălțată în satul Odăile, în mijlocul cimitirului, potrivit pisaniei săpată într-o bârnă de stejar , “Kiriac, Neagu Balin și Constantin Dragnea, în 1742, aprilie 2, în zilele lui Constantin Nicolae voevod“. Biserica este construită din lemn, în cunoscutul stil românesc.

Biserica din Puchenii Mari

Parohia Puchenii Mari, jud. Prahova, are o vechime ce urcă înainte de sfârșitul veacului al XVII-lea. La început a avut ca biserică de cult biserica de lemn cu hramul " Sf. Voievozi", construită în 1742, existentă și azi în cimitirul parohiei. Actuala biserică parohială, catalogată drept monument istoric de gradul I, este așezată pe Șoseaua Națională București - Ploiești, și a fost ctitorită de căpitanul de dorobanți Nicolae Niculescu, împreună cu soția sa Smaranda. Biserica este construită în formă de cruce latină, cele trei brate egale fiind rotunjite în abside.

Biserica din Pietroșani

Acest sfânt lăcaș cu hramul, "Nașterea Maicii Domnului", a fost zidit din temelie în anul mântuirii 1896, cu râvnă și cheltuiala binecredincioșilor creștini împreună cu enoriașii parohiei, fiind sfințită în anul mântuirii 1902. Alături este prezent un monument închinat eroilor.

În urma cutremurului din 4 martie 1977 Sfânta Biserică din Pietroșani a fost consolidată între anii 1978-1981 când s-au executat și lucrări de subzidire și centuri de exterior. În prezent se săvârșesc sfintele slujbe în fiecare duminică și zi de sârbătoare, unde enoriașii sunt păstoriți de P.C. paroh preot Mihai Dobre.

Biserica din Puchenii Moșneni

Biserica cu hramul ,,Sfântul Nicolae" se află în centrul satului Puchenii Moșneni, pe Șoseaua Națională București - Ploiești. Ea a fost construită în anul 1884 din contribuția locuitorilor și a altor binefăcători din țară și a fost târnosită în anul 1892.

Pe fațada Bisericii sunt reprezentate în mozaic icoana Sfântului Nicolae, Sfântului Cuvios Dimitrie cel nou, a Sfintei preacuvioase Parascheva, iar pictate, icoanele Sf.Prooroci Moise și Ilie. Deasupra ușii de la intrare este înscrisă urmatoarea pisanie: "Acestu Sfântu Locașu sau clăditu în anul de la Hristos 1884 din zilele primului rege al României ,Carol I, și a înaltatu preasfințitului Mitropolitu primatu D.D.Calinicu Miclescu, prin stăruința epitropiloru Sf. Biserici anume preotul Radu Rădulescu, Alecu Penescu și Anastase Petrescu și prin ajutorul locuitorilor acestei comuni Puchenii Moșneni și Miroslăvești precum și din țară dupa cum se constată în mai in detaliu din tabloul ce consistă in launtru Sf.Biserici, altor binefacatori 1885 iunie 2″. Pictura Bisericii a fost realizată de maestrul Anton Serafim, refacută in anul 1935. Lucrarea de refacere a picturii, noua ornamentație, precum și împărțirea au fost realizate de maestrul Gh.Belizarie din Pitești.

Sfântul Altar este semicircular cu Sfânta Masă din piatră, cu veșmântarele în partea dreaptă și proscomidiarul în partea stângă. Icoanele Împarătești de pe catapeteasmă sunt îmbrăcate în argint și sunt pictate de catre Anton Serafim. În partea de sud a bisericii era o frumoasă clopotniță din beton și caramidă, construită în anul 1908 prin stăruința preotului Gh.Popescu. La cutremurul din 1935 aceasta a fost grav afectată, construindu-se una nouă, din lemn. Clopotnița actuală datând din 1993, are fundație de beton, scheletul din fier, pereții din scândură și acoperișul învelit în tablă. Ea a fost construită cu sprijinul domnului inginer Mihalache Ion. La intrarea în curtea bisericii, în partea dreaptă se află un monument cu aspect de obelisc, având la bază patru obuze, dedicat de catre obște eroilor neamului, în semn de recunoștință. Atât monumentul, cât și biserica au fost îmbrăcate în piatră de râu în anul 2002.

Cele mai importante bunuri ale Bisericii sunt cele patru icoane originale ale pictorului Anton Serafim, obiecte de cult de la Biserica Veche. Toate icoanele de la vechea biserică au fost restaurate de domnul director Mihai Ion. Pe lângă enoriasii binefacatori amintiți mai sus, au contribuit substanțial la înfrumusețarea Bisericii Domnii directori Ioniță Ion și Garoseanu Cornel. Biserica a fost apreciată de comunitatea Sant Egidio de la Roma și de domnul Președinte Emil Constantinescu, care a participat la slujba Învierii în data de 14 aprilie 1999. În fiecare an, de sărbătoarea hramului, credincioșii s-au bucurat de prezența în mijlocul lor a P.S. Vicar al Patriarhiei, precum și a Protopopului de Ploiești.