Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența dispozițiilor-2024

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării: Observații:
1 Primar Dispoziția 1 din 2024 privind acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2023 in valoare 1.475.482,11 lei din excedentul bugetului local din anii precedenți, conform Ordinului nr.5389 din 15.12.2023 Consiliul local 05.01.2024 Dispoziție PDF!
12 Primar Dispoziția 12 din 2024 privind desemnarea experților cooptați pentru procedura simplificată de achiziție publică având ca obiect atribuirea contractului de achiziție lucrări pentru obiectivul de investiții “Renovare energetica moderata a clădirilor rezidențiale multifamiliale , pentru blocurile A7,A5,B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județul Prahova 10.01.2024 Dispoziție PDF!
17 Primar Dispoziția 17 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 31.01.2024, orele 12,00 Consiliul local 24.01.2024 Dispoziție PDF!
40 Primar Dispoziția 40 din 2024 privind stabilirea perioadei in care se desemneaza reprezentantii functionarilor publici in comisia paritară la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova Secretar 31.01.2024 Dispoziție PDF!
45 Primar Dispoziția 45 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 09.02.2024, orele 12,00 Consiliul local 01.02.2024 Dispoziție PDF!
52 Primar Dispoziția 52 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata din data de 13.02.2024, orele 15,00 Consiliul local 13.02.2024 Dispoziție PDF!
62 Primar Dispoziția 62 din 2024 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în ședință ordinară din data de 01.03.2024, orele 13,00 Consiliul local 23.02.2024 Dispoziție PDF!