Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența dispozițiilor-2023

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării: Observații:
1 Primar Dispoziția 1 din 2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 in valoare 3.203.619,71 lei din excedentul bugetului local din anii precedenti, conform Ordinului nr.4271 din 15.12.2022. Consiliul local 15.01.2023 Aici !
2 Primar Dispoziția 2 din 2023 privind recalcularea numarului de ore pentru persoanele beneficiare de ajutor social in conditiile Legii nr. 416 din 2001, modificata 05.01.2023 Aici !
3 Primar Dispoziția 3 din 2023 privind constituirea echipei de implementare a proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile 05.01.2023 Aici !
4 Primar Dispoziția 4 din 2023 privind constituirea grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor de coruptie la nivelul comunei Puchenii Mari 05.01.2023 Aici !
5 Primar Dispoziția 5 din 2023 privind desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluarea a incidentelor de integritate la nivelul Comunei Puchenii Mari 05.01.2023 Aici !
6 Primar Dispoziția 6 din 2023 privind aprobarea Declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție (S.N.A.) 2021-2025 10.01.2023 Aici !
7 Primar Dispoziția 7 din 2023 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul Primăriei comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova 10.01.2023 Aici !
8 Primar Dispoziția 8 din 2023 privind constituirea comisiei pentru receptia bunurilor si serviciilor achizitionate de catre Primaria comunei Puchenii Mari 13.01.2023 Aici !
13 Primar Dispoziția 13 din 2023 privind desemnarea expertului cooptat pentru procedura simplificată de achizitie publică având ca obiect atribuirea contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com. Puchenii Mari, jud. Prahova” 16.01.2023 Aici !
14 Primar Dispoziția 14 din 2023 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com. Puchenii Mari, jud. Prahova” 16.01.2023 Aici !
16 Primar Dispoziția 16 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 31.01.2023, orele 12,00 Consiliul Local 25.01.2023 Dispoziție PDF!
17 Primar Dispoziția 17 din 2023 privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul UAT Puchenii Mari 27.01.2023 Aici !
39 Primar Dispoziția 39 din 2023 privind desemnarea persoanei responsabile de indeplinirea contractul de prestări servicii nr. 1458 din 16.01.2023 si aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Puchenii Mari 08.02.2023 Aici !
44 Primar Dispoziția 44 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 27.02.2023, orele 16,00 Consiliul local 21.02.2023 Dispoziție PDF!
50 Primar Dispoziția 50 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata la data de 28.02.2023, orele 14,00 Consiliul local 28.02.2023 Aici !
95 Primar Dispoziția 95 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară la data de 16.03.2023, orele 13,00 Consiliul local 14.03.2023 Aici !