Primăria Puchenii Mari

Dispozițiile primarului

Dispoziția 96 din 2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 27.03 .2023, orele 12 ,00
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari în ședință ordinară în data de 30.09.2019, orele 16.00
Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in 28.08.2019, ora 16.00
Dispoziție privind aprobarea Codului etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Puchenii Mari
Dispoziție privind desemnarea unui consilier etic în comuna Puchenii Mari, județul Prahova
Dispoziție privind constituirea comisiei de disciplină în cadrul Primăriei comunei Puchenii Mari
Dizpoziție privind delimitarea secțiilor de votare în comuna Puchenii Mari