Primăria Puchenii Mari

Istoric

Denumirea actuală a așezării este oarecum târzie, satul fiind amintit în documente pe la 1513, sub numele vechi de Brăgărești, alături de Răstoaica sau Răstoeni. În cazul acesta, denumirea sa veche ar fi legată de substantivul masculin „brăgar”, fabricant sau negustor de bragă. Cât privește cealaltă denumire – Răstoaica sau Răstoeni – ea poate fi pusă în relația cu substantivul feminin „răstoaca” (întalnit și în poezia eminesciană), adica locul unde se ia apă de pe o gârlă si se dă pe alta (pentru a prinde pește), canal mic de scurs apă.

Satul Pietroșani este atestat într-un document din 1557 (23 ian.), în care domnitorul Pătrașcu cel Bun întărește sorei sale Maria averile și țiganii jupâniței Neacșa, fiica fostului ei soț, Badea paharnicul din Pietroșani.

Satul Miroslăvești este atestat într-un document datat 7 dec. 1555, prin care domnitorul Pătrașcu cel Bun întarește lui Tudor, mare logofat, și lui Dragomir, mare vistier, satul Tărbăceni, pentru că a fost cumpărat „de Monsa și Stancul din Miroslăvești”, pentru 6000 aspri, încă din zilele răposatului Vintilă Voevod. Localitatea apare cu numele de Pucheni, Puchenii, abia în 1607, când voievodul Radu Șerban recunoștea lui popa Balea un „loc de arătură”, lung și îngust, în satul Pucheni.

Situația economică, socială și administrativă

În actuala organizare administrativ-teritorială, comuna Puchenii Mari (în trecut, Puchenii Crainici, Pucheni, precum și Răstoaica sau Răstoeni) are în componență următoarele sate, în ordinea mărimii:

 • Pietroșani
 • Miroslăvești
 • Puchenii Mari (reședința)
 • Puchenii Moșneni
 • Odăile
 • Puchenii Mici
 • Moara

Comuna este situată în partea de sud a județului Prahova, la o distanță de 14 km de municipiul Ploiești, desfășurându-se de-a lungul DN1 Bucuresti-Ploiești pe o lungime ce cca 5,5 km. Comuna este traversată de 2 drumuri județene care fac legătura între comunele învecinate și comuna Puchenii Mari.

Cu un teritoriu administrativ de 5.492 ha, o populație de aproximativ 8800 locuitori și 7 sate componente, comuna Puchenii Mari este socotită, în cadrul județului, o comună mare. Conform estimărilor, la 1 ianuarie 2010 populația stabilă a comunei Puchenii Mari constituia 8786 de persoane, densitatea medie a populației fiind la nivelul aceluiași an de 1,60 locuitori/km².

Ocupația locuitorilor este preponderent agricolă, 70 % din teren fiind folosit pentru agricultură. Legumicultura a devenit, dupa 1990, principala ocupație a locuitorilor comunei Puchenii Mari, practicându-se îndeosebi în satele Pietroșani și Puchenii Mosneni. În comuna noastră funcționează peste 100 de societăți comerciale din diferite domenii de activitate, ponderea cea mai mare deținând-o firmele ce au ca principal obiect de activitate comerțul de bunuri.

Comuna dispune, de asemenea, de alimentare cu apă în proporție de 10%, gospodăriile sunt racordate la sistemul național energetic în proporție de 100%, comuna aflându-se în zona de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă. Astfel locuitorii comunei beneficiază de serviciul de telefonie mobilă în proporție de 99%, iar televiziune prin satelit și cablu în proporție de 60%.

Statistica
 • Suprafața: 5.492 ha (d.c. intravilan-672 ha);
 • Populație: 8.773 locuitori;
 • Număr gospodării: 2.999;
 • Educație: 5 scoli, 2 gradinite, 781 elevi;
 • Sănătate: 3 dispensare;
 • Obiective turistice: 2 cămine culturale, Biserica „Sf. Gheorghe”;
 • Agenți economici: 105;
 • Facilități: drumuri asfaltate (90%), apă în sistem propriu, apa în sistem centralizat (1,4 km), canalizare (1,8 km), cablu tv, internet, telefonie;
 • Evenimente: Ziua Comunei (octombrie)
Repartizarea populației pe sate

LocalitateaNr. GospodăriiNr. locuitori
Puchenii Mari 520 1518
Puchenii Mici 180 603
Miroslăvești 540 1577
Moara 150 502
Puchenii Moșneni 566 1652
Pietroșani 863 2463
Odăile 180 570