Primăria Puchenii Mari

Hotărârile Consiliului Local în anul 2022

Pentru moment această secțiune -***Hotărârile consiliului local 2020***- se află în lucru.
În cel mai scurt veți avea acces la informațiile dorite.
Hotărârea 1 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.l.M.M.-IFN SA
Hotărârea 2 din 2022 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021
Hotărârea 3 din 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022
Hotărârea 4 din 2022 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2022
Hotărârea 5 din 2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova
Hotărârea 6 din 2022 privind actualizarea devizului general pentru obiectivului de investitii "Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, com.Puchenii Mari, jud. Prahova"
Hotărârea 7 din 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, judeţul Prahova, pentru anul 2022
Hotărârea 8 din 2022 privind cuantumul si a numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022
Hotărârea 9 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022
Hotărârea 10 din 2022 privind modificarea HCL 52 din 2021 privind tariful de închiriere a tractorului pentru anul 2022
Hotărârea 11 din 2022 privind modificarea HCL nr.53 din 2021 privind tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022
Hotărârea 12 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA"
Hotărârea 13 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi documentaţiei tehnico-economice -faza DAU pentru obiectivul 'REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA"
Hotărârea 14 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului "RENOVARE INTEGRATA BLOCURI A1 SI A6, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect
Hotărârea 15 din 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERAT A A CLADIRILOR REZIDENTIALE MUL TIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A 7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect
Hotărârea 16 din 2022 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Puchenii Mari
Hotărârea 17 din 2022 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Puchenii Mari să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" modificarea Statutului Asociaţiei actualizat la data de 18.11.2020
Hotărârea 18 din 2022 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023 cu rata inflatiei
Hotărârea 19 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului: .,ACHIZIŢIONARE STAŢII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţ
Hotărârea 20 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC(sisteme inteligente de management) in Comuna PUCHENII MARI, Judeţul PRAHOVA„ în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 - Fondul local
Hotărârea 21 din 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG), COMUNA PUCHENII MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 -Fondul local
Hotărârea 22 din 2022 privind completarea HCL nr. 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 
Hotărârea 23 din 2022 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 1460mp in cota de 758 din 1460 înscris in CF nr 22745 Puchenii Mari, avand nr. Cadastral 22745
Hotărârea 24 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022
Hotărârea 25 din 2022 privind modificarea HCL nr.2 din 11.02.2022 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021
Hotărârea 26 din 2022 privind aprobarea scoaterii din functiune, casare si valorificare a unor bunuri apartinand patrimoniului comunei Puchenii Mari, judelui Prahova pe anul 2022
Hotărârea 27 din 2022 privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informaţional pe11tru ma11agementu/ integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru constructia sau extinderea sau reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
Hotărârea 28 din 2022 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinşi în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege
Hotărârea 29 din 2022 pentru rectificarea HCL nr. 12 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „REABILITAREA SEISMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA" 
Hotărârea 30 din 2022 privind modificarea si completarea HCL nr 15 din 30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A7, AS, 81 SI 84, COMUNA PUCHENIl MARI, JUDEŢUL PRAHOVA" şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect
Hotărârea 31 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022
Hotărârea 32 din 2022 privind modificarea HCL nr.2 din 11.02.2022 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2021
Hotărârea 33 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2021
Hotărârea 34 din 2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.03.2022
Hotărârea 35 din 2022 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari
Hotărârea 36 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022- 2023
Hotărârea 37 din 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Puchenii Mari în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolilor Gimnaziale din comuna Puchenii Mari,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2022- 2023
Hotărârea 38 din 2022 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata
Hotărârea 39 din 2022 privind aprobarea actualizarii strategiei de dezvoltare durabila a comunei Puchenii Mari
Hotărârea 40 din 2022 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Construire locuinţe nZEB pentru tineri În comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"
Hotărârea 41 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022
Hotărârea 42 din 2022 pentru rectificarea HCL nr. 36 din 13.08.2020 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE, REABILITARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA"
Hotărârea 43 din 2022 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investitii ,,EXTINDERE, REABIUTARE, DEMOLARE Sf DOTARE SCOALA PIETROSANI, COM. PUCHENII MARI, JUD. PRAHOVA"
Hotărârea 44 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022
Hotărârea 45 din 2022 privind modificarea HCL 52 din 15.10.2020 cu privire la aprobarea realizarii obiectivului de investitii "extindere retea electrica de distributie, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, judetul Prahova", a contributiei comunei Puchenii Mari si încheierea contractului de cofinantare
Hotărârea 46 din 2022 privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 147 din 14.05.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA
Hotărârea 47 din 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile decembrie 2022 - februarie 2023
Hotărârea 48 din 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023
Hotărârea 49 din 2022 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul scolar 2022 -2023
Hotărârea 50 din 2022 privind aprobarea tarifelor de fotocopiere si scanare documente pentru terţi
Hotărârea 51 din 2022 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile propuse pentru realizarea Programului social la nivelul comunei PUCHENII MARI, judeţul Prahova, pentru anul 2023
Hotărârea 52 din 2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Hotărârea 53 din 2022 privind modificarea HCL nr. 16 din 04.05.2017 de aprobareaindicatorilortehnicoeconomici pentru"REABILITAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL MIROSLAVESTI, COMUNA PUCHENII MARI .. JUDETUL PRAHOVA
Hotărârea 54 din 2022 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 ParcelaCc 225, identificat cu C.F. nr.22357
Hotărârea 55 din 2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând domeniului privat al comunei Puchenii Mari, În suprafaţa totală de 24,07 ha, situate În extravilanul satului Odăile Înscrise in C.F. cu nr. 25748 si nr.25769, identificate cu nr. Cadastral 25748 si nr. Cadastral 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic
Hotărârea 56 din 2022 privind aprobarea documentatiei" P.U.Z. - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (5=36558 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE FERMĂ CABAUNE, COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL DE TURISM, AGREMENT ŞI RECUPERARE TERAPEUTICĂ ŞI AMENAJARE DRUM ACCES ( Sstud= 40717 mpr comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, NC 25412 (tarla T 65, parcela P 418/l;De 426, De 434, DC 90)
Hotărârea 57 din 2022 privind aprobarea documentatiei" P.U.Z. - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN(S=2054 mp) DIN ZONA UNITATI AGRICOLE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII CU PASTRAREA ZONEI SPATII VERZI PERDELE DE PROTECTIE PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL ( Sst= 4538 mp)"
Hotărârea 58 din 2022 privind schimbul de teren in suprafaţă de 17.000 mp, identificat cu C.F. nr.22661, situat parţial în intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, T89,P 590
Hotărârea 59 din 2022 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica (directa) a unui teren proprietate privata a comunei Puchenii Mari, judetul Prahova avand nr. Cadastral 23913
Hotărârea 60 din 2022 privind clasificarea drumurilor de interes local din drumuri satesti in drumuri comunale