Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local în anul 2018

Hotărârea 1 din 2018 privind acoperirea excedentului bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017
2018
Hotărârea 2 din 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
2018
Hotărârea 3 din 2018 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2017
2018
Hotărârea 4 din 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
2018
Hotărârea 5 din 2018 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2018
2018
Hotărârea 6 din 2018 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se desfășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2018
2018
Hotărârea 7 din 2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ...
2018
Hotărârea 8 din 2018 privind aprobarea PUZ-ridicare restricție de construire...
2018
Hotărârea 9 din 2018 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru Pajiștile din comuna Puchenii Mari
2018
Hotărârea 10 din 2018 privind modificarea HCL 19 din 2017 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență
2018
Hotărârea 11 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
2018
Hotărârea 12 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.12.2017
2018
Hotărârea 13 din 2018 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul integrat "Modernizare infrastructură rutieră..."
2018
Hotărârea 14 din 2018 privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM...
2018
Hotărârea 15 din 2018 privind modificarea HCL nr.33 din 2017
2018
Hotărârea 16 din 2018 privind modificarea HCL 63 din 2017
2018
Hotărârea 17 din 2018 privind revocarea HCL 54 din 2017
2018
Hotărârea 18 din 2018 privind revocarea HCL 55 din 2017
2018
Hotărârea 19 din 2018 privind revocarea HCL 56 din 2017
2018
Hotărârea 20 din 2018 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor...
2018
Hotărârea 21 din 2018 privind modificarea HCL 3 din 2018
2018
Hotărârea 22 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
2018
Hotărârea 23 din 2018 privind aprobare PUD-ridicare restricție de construire...
2018
Hotărârea 24 din 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice...
2018
Hotărârea 25 din 2018 privind stabilirea taxelor speciale de utilizare temporară a locurilor publice pentru anul 2018
2018
Hotărârea 26 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
2018
Hotărârea 27 din 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice(faza SF...)
2018
Hotărârea 28 din 2018 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul integrat "Reabilitare și dotare cămin cultural..."
2018
Hotărârea 29 din 2018 privind aprobarea solicitării de acordare a scrisorii de garanție...
2018
Hotărârea 30 din 2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin...
2018
Hotărârea 31 din 2018 privind completarea anexei la HCL 62 din 2017
2018
Hotărârea 32 din 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 și estimări pentru 2019-2021
2018
Hotărârea 33 din 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.03.2018
2018
Hotărârea 34 din 2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 15 din 2018
2018
Hotărârea 35 din 2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 16 din 2018
2018

Din blogul Primăriei

Anunțuri

Dispozițiile primarului

Declarații de căsătorie