Primăria Puchenii Mari

Hotărârile Consiliului Local în anul 2021

Pentru moment această secțiune -***Hotărârile consiliului local 2020***- se află în lucru.
În cel mai scurt veți avea acces la informațiile dorite.
Hotărârea 1 din 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local din anii precedenti
Hotărârea 2 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotărârea 3 din 2021 privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puchenii Mari, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico - economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localităţi din Judeţul Prahova"
Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 5 din 2021 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020
Hotărârea 6 din 2021 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2021
Hotărârea 7 din 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul II al anului scalar 2020-2021
Hotărârea 8 din 2021 privind aprobare PUZ- extindere intravilan (5=45054 mp) si schimbare partiala destinatie teren intravilan din zona locuinte si functiuni complementare in zona mixta unitati industriale si depozitare sau unitati agricole (Sstud=54300 mp)
Hotărârea 9 din 2021 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scalar 2021-2022 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova
Hotărârea 10 din 2021 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflatiei
Hotărârea 11 din 2021 privind aprobarea inrolarii in sistemul "Ghiseul.ro"
Hotărârea 12 din 2021 privind completarea HCL nr. 61 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
Hotărârea 13 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2020
Hotărârea 14 din 2021 privind aprobarea dispozitiei de virare de credite bugetare de la un articol la altul in cadrul aceluiasi capitol al bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 15 din 2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru constructia sau extinderea sau reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
Hotărârea 16 din 2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
Hotărârea 17 din 2021 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.cadastral 23594
Hotărârea 18 din 2021 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.cadastral 23594
Hotărârea 19 din 2021 privind constatarea incetarii de drept inaintc de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
Hotărârea 20 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 21 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020
Hotărârea 22 din 2021 privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in com.Puchenii Mari. sat Miroslavcsti nr.478, bl.B2, ap.1-parter
Hotărârea 23 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 3 1.03.2021
Hotărârea 24 din 2021 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta. de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata
Hotărârea 25 din 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pucbenii Mari nr. 3 din 29.03.2021 referitoare la aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puchenii Mari cu Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico - economice pentru investiţia ,,Extindere reţea de distribuţie gaze naturale În unele localităţi din Judeţul Prahova"
Hotărârea 26 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 27 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020
Hotărârea 28 din 2021 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de casatorie neîntrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari
Hotărârea 29 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satul Pietrosani comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"
Hotărârea 30 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satele Puchenii Mosneni si Miroslavesti comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"
Hotărârea 31 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satele Puchenii Mici, Moara, Odaile, Puchenii Mari comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"
Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajarea drumurilor de exploatare DE 239, De 117, De 209, De 208, De 183, De 182 comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"
Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare sau reprofilare santuri si construire podete in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova"
Hotărârea 34 din 2021 privind desemnarea consilierului local nou validat in componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Puchenii Mari
Hotărârea 35 din 2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul scolar 2021-2022
Hotărârea 36 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Puchenii Mari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul scalar 2021-2022
Hotărârea 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 38 din 2021 privind împuternicirea Viceprimarului comunei Puchenii Mari sa voteze in A.D.I."Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova"
Hotărârea 39 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 40 din 2021 privind aprobarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul ramas de executat in cadrul contractului nr.6716 din 27.06.202 I
Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare şi a devizului general estimativ al proiectului integrat "Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny"
Hotărârea 42 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 43 din 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul I al anului scalar 2021-2022
Hotărârea 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Hotărârea 45 din 2021 privind probarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 15 din 06.03.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA
Hotărârea 46 din 2021 privind aprobarea SF - sistem supraveghere video comuna Puchenii Mari
Hotărârea 47 din 2021 privind aprobare PUZ-schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona unitati industrial sau depozite, stabilire indicatori urbanistici (5=16962 mp) si amenajare acces (Sst=18631 mp) in com.Puchenii Mari, sat Pietrosani, nr.cadastral 25257 (tarla 50, parcela Cc 288), nr.cadastral 25246 (tarla 50, parcela Cc 288), De 290
Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.06.2021
Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.09.2021
Hotărârea 50 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021
Hotărârea 51 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020
Hotărârea 52 din 2021 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2022
Hotărârea 53 din 2021 privind stabilirea tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022
Hotărârea 54 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Hotărârea 55 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Puchenii Mari, judet Prahova"
Hotărârea 56 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova"
Hotărârea 57 din 2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009
Hotărârea 58 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021