Primăria Puchenii Mari

Hotărârile consiliului local în anul 2016

Hotărârea 1 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2015
2016
Hotărârea 2 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 3 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2016
2016
Hotărârea 4 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna ianuarie 2016
2016
Hotărârea 5 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 6 privind aprobarea procedurii de identificare a beneciarilor, de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
2016
Hotărârea 7 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile februarie-martie 2016
2016
Hotărârea 8 privind aprobarea PUZ-rectificare limită intravilan conform PUD aprobat
2016
Hotărârea 9 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Puchenii Mari
2016
Hotârea 10 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2016
Hotărârea 11 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu Consiliul Județean Prahova și alte unități administrativ-teritoriale din județul Prahova în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova"
2016
Hotărârea 12 privind modificarea H.C.L. nr.39 din 05.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
2016
Hotărârea 13 privind stabilirea taxelor speciale de folosire a locurilor publice pentru anul 2016
2016
Hotărârea 14 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor agricole "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2016
2016
Hotărârea 15 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Puchenii Mari
2016
Hotărârea 16 privind validarea mandatelor consilierilor locali
2016
Hotărârea 17 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2016
Hotărârea 18 privind alegerea președintelui de ședință
2016
Hotărârea 19 privind alegerea viceprimarului comunei Puchenii Mari județul Prahova
2016
Hotărârea 20 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora
2016
Hotărârea 21 privind completarea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2016
Hotărârea 22 privind completarea HCL 20 din 25.06.2016
2016
Hotărârea 23 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 24 privind stabilirea taxelor de funcționare a spațiului pentru vânzarea produselor agricole "en-gross" de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul 2016
2016
Hotărârea 25 privind aprobarea decontării transportului personalului didactic pe lunile aprilie, mai și iunie 2016
2016
Hotărârea 26 privind desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul școlar 2016-2017
2016
Hotărârea 27 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor de judecată
2016
Hotărârea 28 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 29 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova
2016
Hotărârea 30 privind modificarea HCL nr.1 din 01.02.2016 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local la 31 decembrie 2015
2016
Hotărârea 31 privind desemnarea Primarului comunei Puchenii Mari ca reprezentant al comunei Puchenii Mari, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asocieației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova", precum și desemnarea unui înlocuitor al acestuia
2016
Hotărârea 32 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 33 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității unităților de învățământ de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul școlar 2016-2017
2016
Hotărârea 34 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul școlar 2016-2017
2016
Hotărârea 35 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public-extindere rețea de apă - etapa I - comuna Puchenii Mari
2016
Hotărârea 36 privind asocierea comunei Puchenii Mari cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public - PUZ schimbare parțială detinație teren (2218mp) din zonă locuințe și funcțiuni complementare în zonă instituții și servicii
2016
Hotărârea 37 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari
2016
Hotărârea 38 privind aprobarea introducerii în bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare identificării prin microcipare a câinilor și pisicilor din gospodăriile cetățenilor
2016
Hotărârea 39 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 40 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari
2016
Hotărârea 41 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari
2016
Hotărârea 42 privind prelungirea perioadei de mobilizare prevăzută în contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor...
2016
Hotărârea 43 din 2016 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.6829 din 19.07.2007
2016
Hotărârea 44 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, pentru anul 2016
2016
Hotărârea 45 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe dintr-un imobil aparținând domeniului public al comunei Puchenii Mari
2016
Hotărârea 46 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Consultativ al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Puchenii Mari
2016
Hotărârea 47 privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru iluminatul ornamental-festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă
2016
Hotărârea 48 privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru procurarea cadoruilor de Crăciun pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza localității
2016
Hotărârea 49 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 50 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
2016
Hotărârea 51 privind Lista bunurilor și activitățile economice care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale
2016
Hotărârea 52 privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii
2016
Hotărârea 53 privind Lista bunurilor și activitățile economice care sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale
2016
Hotărârea 54 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
2016
Hotărârea 55 privind modificarea HCL nr.1 din 01.02.2016 referitor la stabilirea excedentului bugetului local la 31 decembrie 2015
2016
Hotărârea 56 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
2016
Hotărârea 57 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2017
2016
Hotărârea 58 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2017
2016