Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2024

1 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 1 din 2024 privind revocarea HCL nr 71 din 29.09.2023 in vederea vanzarii fara licitatie publica a terenului situat in intravilanul comunei Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, T7 Parcela Cc225, identificat cu C.F. nr. 22357 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
2 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 2 din 2024 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare unor terenuri in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
3 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 3 din 2024 privind aprobarea aderării comunei Puchenii Mari, județul Prahova la teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
4 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 4 din 2024 privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Puchenii Mari, județul Prahova (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
5 31.01.2014 31.01.2024 Hotărârea 5 din 2024 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Puchenii Mari nr.99 din 28.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
6 31.01.2024 31.01.2024 Hotărârea 6 din 2024 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
7 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 7 din 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
8 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 8 din 2024 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
9 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 9 din 2024 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2024 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
10 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 10 din 2024 privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, B1 și B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
11 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 11 din 2024 privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectivul de investiție ”Amenajare parc în comuna Puchenii Mari, sat Miroslăvești, județ Prahova ” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
12 09.02.2024 09.02.2024 Hotărârea 12 din 2024 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
13 13.02.2024 13.02.2024 Hotărârea 13 din 2024 privind alegerea președintelui de ședinţă (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
14 13.02.2024 13.02.2024 Hotărârea 14 din 2024 privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Puchenii Mari să voteze in numele comunei Puchenii Mari si pe seama acesteia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi