Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2021

Nr.
de ordine
Data adoptării Data intrării în vigoare Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Funcția, prenumele și numele inițiatorului Evenimente ulterioare adoptării