Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2021

1 08.01.2021 11.01.2021 Hotărârea 1 din 2021 pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local din anii precedenti (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
2 29.03.2021 01.04.2021 Hotărârea 2 din 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
3 29.03.2021 01.04.2021 Hotărârea 3 din 2021 privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puchenii Mari, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico - economice pentru investiţia „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în unele localităţi din Judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi Modificată prin HCL 25 din 2021
4 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
5 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 5 din 2021 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi Modificată prin HCL 21 din 2021
Modificată prin HCL 27 din 2021
Modificată prin HCL 51 din 2021
6 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 6 din 2021 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
7 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 7 din 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul II al anului scalar 2020-2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
8 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 8 din 2021 privind aprobare PUZ- extindere intravilan (5=45054 mp) si schimbare partiala destinatie teren intravilan din zona locuinte si functiuni complementare in zona mixta unitati industriale si depozitare sau unitati agricole (Sstud=54300 mp) (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
9 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 9 din 2021 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,pentru anul scalar 2021-2022 la nivelul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
10 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 10 din 2021 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflatiei (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
11 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 11 din 2021 privind aprobarea inrolarii in sistemul "Ghiseul.ro" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
12 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 12 din 2021 privind completarea HCL nr. 61 din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
13 22.04.2021 25.04.2021 Hotărârea 13 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31.12.2020 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
14 30.06.2021 02.07.2021 Hotărârea 14 din 2021 privind aprobarea dispozitiei de virare de credite bugetare de la un articol la altul in cadrul aceluiasi capitol al bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
15 30.06.2021 02.07.2021 Hotărârea 15 din 2021 privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II" dezvoltat de către Administraţia Naţională "Apele Romane" a terenului pentru constructia sau extinderea sau reabilitarea noilor investitii aferente acestuia (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
16 30.06.2021 02.07.2021 Hotărârea 16 din 2021 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
17 30.06.2021 02.07.2021 Hotărârea 17 din 2021 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, situat în com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.cadastral 23594 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
18 30.06.2021 02.07.2021 Hotărârea 18 din 2021 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în com.Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr.cadastral 23594 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
19 29.07.2021 01.08.2021 Hotărârea 19 din 2021 privind constatarea incetarii de drept inaintc de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
20 29.07.2021 01.08.2021 Hotărârea 20 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
21 29.07.2021 01.08.2021 Hotărârea 21 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
22 29.07.2021 01.08.2021 Hotărârea 22 din 2021 privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in com.Puchenii Mari. sat Miroslavcsti nr.478, bl.B2, ap.1-parter (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
23 29.07.2021 01.08.2021 Hotărârea 23 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 3 1.03.2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
24 29.07.2021 01.08.2021 Hotărârea 24 din 2021 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta. de asistenta si de reprezentare in fata instantelor de judecata (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
25 16.08.2021 19.08.2021 Hotărârea 25 din 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Pucbenii Mari nr. 3 din 29.03.2021 referitoare la aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puchenii Mari cu Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Prahova şi unele Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Prahova, în vederea realizării documentaţiilor tehnico - economice pentru investiţia ,,Extindere reţea de distribuţie gaze naturale În unele localităţi din Judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
26 16.08.2021 19.08.2021 Hotărârea 26 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
27 16.08.2021 19.08.2021 Hotărârea 27 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
28 16.08.2021 19.08.2021 Hotărârea 28 din 2021 privind aprobarea acordarii premiilor si a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de casatorie neîntrerupta cu domiciliul in comuna Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
29 02.09.2021 05.09.2021 Hotărârea 29 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satul Pietrosani comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
30 02.09.2021 05.09.2021 Hotărârea 30 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satele Puchenii Mosneni si Miroslavesti comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
31 02.09.2021 05.09.2021 Hotărârea 31 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere retele de apa si canalizare in satele Puchenii Mici, Moara, Odaile, Puchenii Mari comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
32 02.09.2021 05.09.2021 Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajarea drumurilor de exploatare DE 239, De 117, De 209, De 208, De 183, De 182 comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
33 02.09.2021 05.09.2021 Hotărârea 33 din 2021 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare sau reprofilare santuri si construire podete in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
34 29.09.2021 01.10.2021 Hotărârea 34 din 2021 privind desemnarea consilierului local nou validat in componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
35 29.09.2021 01.10.2021 Hotărârea 35 din 2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru anul scolar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
36 29.09.2021 01.10.2021 Hotărârea 36 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Puchenii Mari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari pentru anul scalar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
37 29.09.2021 01.10.2021 Hotărârea 37 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
38 29.09.2021 01.10.2021 Hotărârea 38 din 2021 privind împuternicirea Viceprimarului comunei Puchenii Mari sa voteze in A.D.I."Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
39 05.10.2021 08.10.2021 Hotărârea 39 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
40 05.10.2021 08.10.2021 Hotărârea 40 din 2021 privind aprobarea ajustarii valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul ramas de executat in cadrul contractului nr.6716 din 27.06.202 I (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
41 05.10.2021 08.10.2021 Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea cererii de finantare şi a devizului general estimativ al proiectului integrat "Extindere retele de apa si canalizare in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" din cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
42 05.10.2021 08.10.2021 Hotărârea 42 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
43 10.11.2021 13.11.2021 Hotărârea 43 din 2021 privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestrul I al anului scalar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
44 10.11.2021 13.11.2021 Hotărârea 44 din 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
45 10.11.2021 13.11.2021 Hotărârea 45 din 2021 privind probarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie nr. 15 din 06.03.2018 din partea F.N.G.C.I.M.M.-IFN SA (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
46 10.11.2021 13.11.2021 Hotărârea 46 din 2021 privind aprobarea SF - sistem supraveghere video comuna Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
47 10.11.2021 13.11.2021 Hotărârea 47 din 2021 privind aprobare PUZ-schimbare destinatie teren din zona unitati agricole in zona unitati industrial sau depozite, stabilire indicatori urbanistici (5=16962 mp) si amenajare acces (Sst=18631 mp) in com.Puchenii Mari, sat Pietrosani, nr.cadastral 25257 (tarla 50, parcela Cc 288), nr.cadastral 25246 (tarla 50, parcela Cc 288), De 290 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
48 10.11.2021 13.11.2021 Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.06.2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
49 10.11.2021 13.11.2021 Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.09.2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
50 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 50 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
51 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 51 din 2021 privind modificarea HCL nr.5 din 22.04.2021 stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2020 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
52 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 52 din 2021 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi Modificată prin HCL 10 din 2021
53 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 53 din 2021 privind stabilirea tarifului de inchiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2022 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi Modificată prin HCL 11 din 2021
54 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 54 din 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
55 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 55 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Puchenii Mari, judet Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
56 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 56 din 2021 privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investitii "Reabilitarea si dotarea căminului cultural din satul Miroslavesti, comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
57 15.12.2021 18.12.2021 Hotărârea 57 din 2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.9252 din 22.12.2009 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi
58 27.12.2021 30.12.2021 Hotărârea 58 din 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar Constantin Negoi