Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2023

1 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 1 din 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2023 (Hotărâre PDF!
Anexă PDF!)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
2 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 2 din 2023 privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2022 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
3 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 3 din 2023 privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
4 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 4 din 2023 privind modificarea HCL 48 din 2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
5 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
6 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 6 din 2023 privind revocarea HCL nr 55 din 22.12.2022 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenurilor apartinand domeniului privat al Comunei Puchenii Mari, in suprafata totala de 24.07 ha situat in extravilanul satului Odaile, inscrise in CF cu nr.25748 si 25769, identificate cu nr cadastral 25748 si 25769, pentru construirea unui parc fotovoltaic (

Hotărâre PDF!

)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
7 28.02.2023 02.03.2023 Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!

Apăsați aici pentru organigrama!

Apăsați aici pentru statul de funcții!
)
Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi
8 28.02.2023 02.03.2023 Hotărârea 8 din 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari și pentru unele categorii de personal ale căror salarii se asigură din bugetul Comunei Puchenii Mari (Hotărâre PDF!) Primarul Comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi