Primăria Puchenii Mari

Anunțuri în anul 2024

Pentru moment această secțiune -***Anunțuri 2024***- se află în lucru.
În cel mai scurt veți avea acces la informațiile dorite.
Anunț privind adoptarea Hotărârii 12 din data de 29.12.2023 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova"
09.01.2024
Comunicat de presă privind activitatea desfășurată de Biroul Teritorial Ploiești al Instituției Avocatul Poporului în 2023
15.01.2024
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "RACORDARE LA S.E.N PARC FOTOVOLTAIC 47MWp-42 MW"
18.01.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu local în data de 31 ianuarie 2024
24.01.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 31.01.2024
24.01.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de act normativ
29.01.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 31.01.2024-2
31.01.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de act normativ ce va fi dezbătut în ședința din 09.02.2024
01.02.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu local în data de 9 februarie 2024
01.02.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de act normativ ce va fi dezbătut în ședința din 09.02.2024-Suplimentar
07.02.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu local în data de 13 februarie 2024
13.02.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 13.02.2024
13.02.2024
Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar General al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova(publicat în 13.02.2024)
13.02.2024
Sistemul electronic-Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţi terenurilor agricole situate în extravilan
22.02.2024
Au fost introduse mai multe curse pe traseele Ploiești-Pietroșani și Ploiești-Odăile în urma sesizării Primăriei cu nr.719 din 2024
23.02.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 01.03.2024
23.02.2024
Schemă de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi
05.03.2024
Rezultatele privind verificarea eligibilității candidaților înscriși la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova.
05.03.2024
Au fost emise acte administrative fiscale, respectiv decizii de impunere - 2024, pentru creante datorate bugetului local de catre persoane fizice si persoane juridice
07.03.2024
OCPI PRAHOVA anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 21, 23, 30,35, 36, 63, 83, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin.1 și 2 din Legea cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr. 7 din 1996, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
11.03.2024
Pe site-ul ANCPI au fost postate Documentele cadastrului pe sectoarele cadastrale nr. 11, 21, 23, 30, 35, 36, 63, 83, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113 UAT Puchenii Mari.
18.03.2024
Anunț privind derularea procedurii de desemnare a consilierului de etică
15.03.2024
Rezultatul la proba scrisa din data de 20.03.2024 privind concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, Judetul Prahova
20.03.2024
Rezultatul la proba interviu din data de 20.03.2024 privind concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, Judetul Prahova
20.03.2024
Rezultatul final privind concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secret ar general al comunei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari, Judetul Prahova
21.03.2024
Anunț privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică
21.03.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 25.03.2024
25.03.2024
Pe 27 martie 2024 furnizarea energiei electrice va fi oprită în comuna Puchenii Mari
26.03.2024
Astăzi 26.03.2024, data afișării, ora 13.30, comuna Puchenii Mari, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului unor acte normative
26.03.2024
Anunț al PRIS S.R.L. privind efectuarea unui tratament fitosanitar la grâu
29.03.2024
Anunț al Oficiului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea focului bacterian al rozaceelor, moniliozei și boli la rapiță
29.03.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 05.04.2024
29.03.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu local în 05.04.2024
29.03.2024
Anunț despăgubire solarii
03.04.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de acte normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 03.04.2024
03.04.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 03.04.2024
03.04.2024
În perioada 4 aprilie-7 iunie a centrele APIA se depun Cererile de plată pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic în anul 2024
04.04.2024
Informare cu privire la măsurile ce trebuie respectate pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide
08.04.2024
Buletin de avertizare fitosanitară privind apariția viespii cu ferăstrău, focului bacterian, ploșniței cerealelor, dăunătorilor la rapiță, bolilor foliare
12.04.2024
Anunț privind efectuarea unor tratamente la cultura de rapiță în zilele de 16 și 17 aprilie de către Legumicola Prod SRL
16.04.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 24.04.2024
19.04.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe în 24.04.2024
19.04.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 30.04.2024
23.04.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în data de 30.04.2024
23.04.2024
Buletin de avertizare emis de către Oficiul Fitosanitar Prahova privind apariția unor boli și dăunători:rățișoara, diabrotica, viermii sârmă, viespea cu ferăstrău a mărului și părului, dăunători la lucernă, mană, făinare, etc
29.04.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de act normativ-Apă-Canal
07.05.2024
Se primesc cereri pentru branșarea la rețelele de apă și canalizare
09.05.2024
Buletine de avertizare emis de către Oficiul Fitosanitar Prahova privind apariția unor boli și dăunători:gândacul din Colorado, musca verzei, viermele prunelor, monilia, etc.
15.05.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 24.05.2024
17.05.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 24.05.2024
17.05.2024
Se face predarea-primirea rețelei de apă și canalizare precum și a apometrelor de la Hidro Prahova către Primăria Puchenii Mari
30.05.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de act normativ..
23.05.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 31.05.2024
28.05.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 31.05.2024
28.05.2024
Anunț al Offciului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea Viermelui merelor, lame larve, ploșnițe larve, boli la floarea soarelui
31.05.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 26.06.2024
19.06.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 26.06.2024
19.06.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentruun proiect de acte normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 11.07.2024
05.07.2024
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 11.07.2024
05.07.2024
Informații utile în contextul temperaturilor ridicate prognozate pentru această săptămână
10.07.2024
Anunț public privind depunerea solicitării pentru emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Înlocuirea a două tronsoane di11 conducta 024" Bărăganu - Rafinărie Petrobrazi, subtraversare pârâul Leaotul ( cca. 100m subtraversare pârâul Leaotul şi cca. 464m aflaţi în proximitatea localităţii Pietroşani, rest din investiţia anterioară de 1700m realizată în anul 2020)"
11.07.2024
În 15 și 16 iulie ne vom confrunta cu un val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat
15.07.2024