Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența dispozițiilor-2022

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării: Observații:
1 Primar Dispoziția 6 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova în şedinţa ordinară în data de 25 ianuarie 2022, ora 16,00 Consiliul Local 18.01.2022 Dispoziție PDF!
1 Primar Dispoziția 1 din 2022 privind recalcularea numarului de ore pentru persoanele beneficiare de ajutor social in conditiile Legii nr. 416 din 2001, modificata. Compartiment financiar 11.01.2022 Dispoziție PDF!
2 Primar Dispoziția 5 din 2022 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii„ Amenajare drumuri de exploatare De239, De 117, De 209, De 208, De 138, De 182, comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" Consiliul local 17.01.2022 Dispoziție PDF!
18 Primar Dispoziția 18 din 2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi sau petrolieri beneficiarilor domiciliaţi în comuna PUCHENII MARI, judeţul Prahova pentru perioada O 1.01.2022 - 31.03.2022 31.01.2022 Dispoziție PDF!
19 Primar Dispoziția 19 din 2022 privind aprobarea acordării suplimentului pentru energie beneficiarilor domiciliaţi în comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova pentru perioada 01.01.2022 -31.10.2022 31.01.2022 Dispoziție PDF!
21 Primar Dispoziția 21 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in sedinta ordinara in data de 11.02.2022, orele 15.00 Consiliul Local 04.02.2022 Dispoziție PDF!
21 Primar Dispoziția 21 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in sedinta ordinara in data de 11.02.2022, orele 15.00 04.02.2022 Dispoziție PDF!
22 Primar Dispoziția 22 din 2022 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii „ Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Puchenii Mari, judetul Prahova" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
23 Primar Dispoziția 23 din 2022 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii „ Amenajare sau reprofilare santuri si construire podete in comuna Puchenii Mari judet Prahova (modificare tema proiectare pentru Modernizare infrastructura rutiera de interes local)"  10.02.2022 Dispoziție PDF!
24 Primar Dispoziția 24 din 2022 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii „Construire parc, loc de joaca pentru copii, pavilion cu grup sanitar, alei, împrejmuire, utilitati si bransamente" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
25 Primar Dispoziția 25 din 2022 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii „ Amenajare drumuri acces loturi, comuna Puchenii Mari" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
26 Primar Dispoziția 26 din 2022 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii „ Amenajare acostamente, santuri pietonale si trotuare perimetrale parcului Puchenii Mari de-a lungul DJ 140 si DC 127" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
27 Primar Dispoziția 27 din 2022 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii „ Construire parcari, accese carosabile si pietonale in jurul blocurilor A 1-A 7" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
28 Primar Dispoziția 28 din 2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, corn. Puchenii Mari, jud. Prahova" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
29 Primar Dispoziția 29 din 2022 privind desemnarea expertului cooptat pentru procedura simplificată de achizitie publică având ca obiect atribuirea contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, demolare si dotare scoala Pietrosani, corn. Puchenii Mari, jud. Prahova" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
30 Primar Dispoziția 30 din 2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „Extindere retele de apa si canalizare în corn. Puchenii Mari, jud. Prahova" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
31 Primar Dispoziția 31 din 2022 privind desemnarea expertului cooptat pentru procedura simplificată de achizitie publică având ca obiect atribuirea contractului de achizitie lucrari pentru obiectivul de investitii „ Extindere retele de apa si canalizare in corn. Puchenii Mari, jud. Prahova" 10.02.2022 Dispoziție PDF!
112 Primar Dispoziția 112 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in sedinta ordinara in data de 14.04.2022, orele 16.00 Consiliul Local 11.04.2022 Dispoziție PDF!
146 Primar Dispoziția 146 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in sedinta extraordinara in data de 13.05.2022, orele 16.00 10.05.2022 Dispoziție PDF!
150 Primar Dispoziția 150 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in sedinta ordinara in data de 19.05.2022, orele 16.00 13.05.2022 Dispoziție PDF!
192 Primar Dispoziția 192 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință ordinara in data de 26.07.2022, orele 16.00 Consiliul local 20.07.2022 Dispoziție PDF!
222 Primar Dispoziția 222 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință extraordinară in data de 24.08.2022, orele 12.00 Consiliul local Dispoziție PDF!
225 Primar Dispoziția 225 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință extraordinară in data de 02.09.2022, orele 13.00 Consiliul local 31.08.2022 Dispoziție PDF!
246 Primar Dispoziția 246 din 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 Consiliul local 26.09.2022 Dispoziție PDF!
248 Primar Dispoziția 248 din 2022 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță Consiliul local 29.09.2022 Dispoziție PDF!
259 Primar Dispoziția 259 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință extraordinara in data de 07.10.2022, orele 14.00 Consiliul local 05.10.2022 Dispoziție PDF!
261 Primar Dispoziția 261 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Puchenii Mari in ședință extraordinara in data de 13.10.2022, orele 13.00 Consiliul local 13.10.2022 Dispoziție PDF!
286 Primar Dispoziția 286 din 2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, . judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata la data de 9.11.2022, orele 12,00 Consiliul local 07.11.2022 Dispoziție PDF!
346 Primar Dispoziția 346 din 2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova, în şedinţa ordinară la data de 22.12.2022, orele 14,00 Consiliul Local 16.12.2022 Dispoziție PDF!