Primăria Puchenii Mari

Registrul pentru evidența hotărârilor-2020

Nr.
Crt
Data Inițiator Titlul actului Repartizat către Data comunicării: Observații:
1 09.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 1 din 2020 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 Compartiment economic-financiar 09.01.2020 Hotărâre PDF!
2 09.01.2020 Consiliul Local Hotărârea 2 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social Secretar general 09.01.2020 Hotărâre PDF!
3 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 3 din 2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 20.02.2020 Hotărâre PDF!
4 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 4 din 2020 privind stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2019 Compartiment economic-financiar 20.02.2020 Hotărâre PDF!
5 10.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 5 din 2020 privind acordarea de sprijin financiar lăcașurilor de cult pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 10.02.2020 Hotărâre PDF!
6 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 6 din 2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari nr.41 din 2019 privind aprobarea, modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Puchenii Mari Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
7 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 7 din 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniveristar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestru II al anului șolar 2020-2021 Compartiment economic-financiar 20.02.2020 Hotărâre PDF!
8 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 8 din 2020 privind aprobare PUZ-ridicare restricție de construire și stabilire indicatori urbanistici pentru modernizare gospodărie de apă(Sstud=1364mp)-com.Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, nr.cadastrale 21792,24617, tarla 7, parcelele CC251-1, A251-2,Ds170 Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
9 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 9 din 2020 privind aprobarea structurii organizatorice a funcțiilor publice locale în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Puchenii Mari Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
10 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 10 din 2020 privind aprobarea PT și deviz general actualizat pentru obiectivul de investiții "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
11 20.02.2020 20.02.2020 Hotărârea 11 din 2020 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021 la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
12 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 12 din 2020 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sociale și educative care se defășoară în comuna Puchenii Mari în anul 2020 Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
13 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 13 din 2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr.15 din 2003 Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
14 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 14 din 2020 privind aprobarea întomirii SF-Dali pentru obiectivul de investiții "Amenajare intersecție Ds293, Ds353 cu DN1 pentru realizarea accesibilității în satul Miroslăvești" Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
15 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 15 din 2020 privind aprobarea întocmirii SF-Dali pentru obiectivul de investiții "Amenajare intersecție Ds119 cu DN1 și DJ140 pentru realizare acces în zona pieței agroalimentare și trecere pentru pietoni la nivel pe DN1 zona Dispensarul Uman și Primăria Puchenii Mari" Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
16 20.02.2020 Consiliul Local Hotărârea 16 din 2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.8 din 2017 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puchenii Mari Secretar general 20.02.2020 Hotărâre PDF!
17 23.04.2020 Consiliul Local Hotărârea 17 din 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și dotare Școala Puchenii Mari, județ Prahova" Secretar general 23.04.2020 Hotărâre PDF!
18 23.04.2020 Consiliul Local Hotărârea 18 din 2020 privind aprobarea valorii totale a investiției pentru obiectivul "Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" și a devizului general actualizat pe anul 2020 Secretar general 23.04.2020 Hotărâre PDF!
19 14.05.2020 Consiliul Local Hotărârea 19 din 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Modernizare și dotare Școala Puchenii Mari, Județ Prahova", Axa prioritară 10... Secretar general 14.05.2020 Hotărâre PDF!
20 14.05.2020 Consiliul Local Hotărârea 20 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 14.05.2020 Hotărâre PDF!
21 14.05.2020 Consiliul Local Hotărârea 21 din 2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.12.2019 Compartiment economic-financiar 14.05.2020 Hotărâre PDF!
22 14.05.2020 Consiliul Local Hotărârea 22 din 2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației Compartiment economic-financiar 14.05.2020 Hotărâre PDF!
23 14.05.2020 Consiliul Local Hotărârea 23 din 2020 privind completarea HCL nr.47 din 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 Compartiment economic-financiar 14.05.2020 Hotărâre PDF!
24 14.05.2020 Consiliul Local Hotărârea 24 din 2020 privind aprobarea SF și indicatori tehnico-economici pentru "Amenajare acostamente, șanțuri betonate și trotuare perimetrale Parcului Puchenii Mari de-a lungul DJ140 și DC127" Compartiment economic-financiar 14.05.2020 Hotărâre PDF!
25 30.06.2020 Consiliul Local Hotărârea 25 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 30.06.2020 Hotărâre PDF!
26 30.06.2020 Consiliul Local Hotărârea 26 din 2020 privind aprobarea SF și indicatori tehnico-economici pentru "Amenajare drumuri acces teren loturi, comuna Puchenii Mari, județul Prahova" Compartiment economic-financiar 30.06.2020 Hotărâre PDF!
27 30.06.2020 Consiliul Local Hotărârea 27 din 2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor de judecată Secretar general 30.06.2020 Hotărâre PDF!
28 30.07.2020 Consiliul Local Hotărârea 28 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 30.07.2020 Hotărâre PDF!
29 30.07.2020 Consiliul Local Hotărârea 29 din 2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 31.03.2020 Compartiment economic-financiar 30.07.2020 Hotărâre PDF!
30 30.07.2020 Consiliul Local Hotărârea 30 din 2020 privind aprobarea SF și indicatori tehnico-economici pentru "Amenajare intersecție DS293, DS353 cu DN1 pentru realizarea accesibilității în satul Miroslăvești" Secretar general 30.07.2020 Hotărâre PDF!
31 30.07.2020 Consiliul Local Hotărârea 31 din 2020 privind aprobarea SF și indicatori tehnico-economici pentru "Amenajare intersecție DS119 cu DN1 și DJ140 pentru realizare acces în zona pieței agroalimentare și trecere pentru pietoni la nivel pe DN1 zona Dispensarul Uman și Primăria Puchenii Mari" Secretar general 30.07.2020 Hotărâre PDF!
32 30.07.2020 Consiliul Local Hotărârea 32 din 2020 privind aprobarea acordării premiilor și a diplomelor cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliul în comuna Puchenii Mari Secretar general 30.07.2020 Hotărâre PDF!
33 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 33 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 13.08.2020 Hotărâre PDF!
34 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 34 din 2020 privind modificarea HCL 4 din 2020 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2019 Compartiment economic-financiar 13.08.2020 Hotărâre PDF!
35 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 35 din 2020 privind actualizarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere, reabilitare, demolare și dotare Școala Pietroșani, Comuna Puchenii Mari, Județul Prahova" Secretar general 13.08.2020 Hotărâre PDF!
36 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 36 din 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Extindere, reabilitare, demolare și dotare Școala Pietroșani, Comuna Puchenii Mari, Județul Prahova", Axa prioritară 10... Secretar general 13.08.2020 Hotărâre PDF!
37 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 37 din 2020 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii 15 din 2003 Secretar general 13.08.2020 Hotărâre PDF!
38 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 38 din 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Realizare instalații de încălzire Grădinița Pietroșani și montare centrale termice Școala Pietroșani, Cămin Cultural Pietroșani și Baza Sportivă Puchenii Moșneni" Compartiment economic-financiar 13.08.2020 Hotărâre PDF!
39 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 39 din 2020 privind asocierea Comunei Puchenii Mari cu Județul Prahova în vederea realizări unor obiective de interes public "Înlocuire conductă apă în satele Puchenii Moșneni și Miroslăvești-Comuna Puchenii Mari" Compartiment economic-financiar 13.08.2020 Hotărâre PDF!
40 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 40 din 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă Secretar general 13.08.2020 Hotărâre PDF!
41 13.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 41 din 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IA, IB, IC, precum și stabilirea contribuției persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora Compartiment economic-financiar 13.08.2020 Hotărâre PDF!
42 31.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 42 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 31.08.2020 Hotărâre PDF!
43 31.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 43 din 2020 privind modificarea HCL nr.4 din 2020 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2019 Compartiment economic-financiar 31.08.2020 Hotărăre PDF!
44 31.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 44 din 2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la 30.06.2020 Compartiment economic-financiar 31.08.2020 Hotărâre PDF!
45 31.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 45 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru boiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale De181, De175, în comuna Puchenii Mari, Județul Prahova" Secretar general 31.08.2020 Hotărâre PDF!
46 31.08.2020 Consiliul Local Hotărârea 46 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire parcări, accese carosabile și pietonale în jurul blocurilor" Compartiment economic-financiar 31.08.2020 Hotărăre PDF!
47 15.10.2020 Consiliul Local Hotărârea 47 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 15.10.2020 Hotărâre PDF!
48 15.10.2020 Consiliul Local Hotărârea 48 din 2020 privind modificarea HCL nr.4 din 2020 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local al Comunei Puchenii Mari la 31.12.2019 Compartiment economic-financiar 15.10.2020 Hotărâre PDF!
49 15.10.2020 Consiliul Local Hotărârea 49 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Rețea canalizare menajeră loturi locuințe pentru tineri, comuna Puchenii Mari, Județul Prahova" Secretar general 15.10.2020 Hotărăre PDF!
50 15.10.2020 Consiliul Local Hotărârea 50 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Rețea alimentare cu apă loturi pentru tineri, comuna Puchenii Mari, județul Prahova" Secretar general 15.10.2020 Hotărâre PDF!
51 15.10.2020 Consiliul Local Hotărârea 51 din 2020 privind aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova" Secretar general 15.10.2020 Hotărâre PDF!
52 15.10.2020 Consiliul Local Hotărârea 52 din 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "extindere rețea electrică de distribuție, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, județul Prahova", a contribuției comunei Puchenii Mari și încheierea contractului de cofinanțare Secretar general 15.10.2020 Hotărâre PDF!
53 15.10.2020 Consiliul Local Hotărârea 53 din 2020 privind aprobare dezmembrare imobil proprietatea CMI Dr.Popescu Dorin Niculae în 2 loturi Secretar general 15.10.2020 Hotărâre PDF!
54 05.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 54 din 2020 privind alegerea președintelui de ședință Secretar general 05.11.2020 Hotărâre PDF!
55 05.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 55 din 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Puchenii Mari, județul Prahova Secretar general 05.11.2020 Hotărâre PDF!
56 05.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 56 din 2020 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora Secretar general 05.11.2020 Hotărâre PDF!
57 26.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 57 din 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puchenii Mari în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Puchenii Mari, județul Prahova Secretar general 26.11.2020 Hotărâre PDF!
58 26.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 58 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 26.11.2020 Hotărâre PDF!
59 26.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 59 din 2020 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari pentru semestru I al anului școlar 2020-2021 Secretar general 26.11.2020 Hotărâre PDF!
60 26.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 60 din 2020 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "extindere rețea electrică de distribuție, comuna Puchenii Mari, zona Cartier Nou, județul Prahova" și încheierea contractului de finanțare, a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici Secretar general 26.11.2020 Hotărâre PDF!
61 26.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 61 din 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 Compartiment economic-financiar 26.11.2020 Hotărâre PDF!

Anexe PDF!
62 26.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 62 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.15 din 06.03.2018 din partea FNGCIMM-IFN SA Secretar general 26.11.2020 Hotărâre PDF!
63 26.11.2020 Consiliul Local Hotărârea 63 din 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Puchenii Mari în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității unităților de învățământ de pe raza Comunei Puchenii Mari pentru anul școlar 2020-2021 Secretar general 26.11.2020 Hotărâre PDF!
64 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 64 din 2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2020 Compartiment economic-financiar 21.12.2020 Hotărâre PDF!
65 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 65 din 2020 privind modificarea HCL nr.4 din 2020 referitor la stabilirea destinației excedentului bugetului local al comunei Puchenii Mari la 31.12.2019 Compartiment economic-financiar 21.12.2020 Hotărâre PDF!
66 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 66 din 2020 privind stabilirea tarifului de închiriere a tractorului pentru anul 2021 Compartiment economic-financiar 21.12.2020 Hotărâre PDF!
67 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 67 din 2020 privind stabilirea tarifului de închiriere a buldoexcavatorului pentru anul 2021 Compartiment economic-financiar 21.12.2020 Hotărâre PDF!
68 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 68 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social Secretar general 21.12.2020 Hotărâre PDF!
69 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 69 din 2020 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale și măsurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Puchenii Mari, județul Prahova, pentru anul 2021 Secretar general 21.12.2020 Hotărâre PDF!
70 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 70 din 2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție nr.147 din 14.05.2018 din partea FNGCIMM-IFN SA Secretar general 21.12.2020 Hotărâre PDF!
71 21.12.2020 Consiliul Local Hotărârea 71 din 2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari Secretar general 21.12.2020 Hotărâre PDF!