Primăria Puchenii Mari

Anunțuri

Serviciul de colectare, transport si transfer al deseurilor municipale nu se poate efectua in totalitate pe data de 1 ianuarie 2024
29.12.2023
Plăți pentru încălzirea locuinței
27.12.2023
Pe 27 și 28 decembrie 2023 se distribuie recipiente pentru compostarea deșeurilor vegetale
27.12.2023
Anunț al United Waste Solutions privind serviciile de salubritate în perioada sărbătorilor de iarnă
22.12.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 28.12.2023
21.12.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 28.12.2023
21.12.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 20.12.2023
20.12.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de act normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 20.12.2023
20.12.2023
Comunicat al Direcției de Sănătate Publică privind rujeola
13.12.2023
REZULTATELE ETAPEI DE SELECTIE A DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE PROMOVARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA
12.12.2023
Comunicat al Direcției de Sănătate Publică privind trichineloza
12.12.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 11.12.2023
11.12.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de act normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 11.12.2023
11.12.2023
Anunț privind Venitul minim de incluziune(VMI)
07.12.2023
Anunț al Offciului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea Păduchelui din San Jose
06.12.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 05.12.2023
04.12.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de act normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 05.12.2023
04.12.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 24.11.2023
24.11.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de act normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 24.11.2023
24.11.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 29.11.2023
22.11.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de act normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 22.11.2023
22.11.2023
ANUNŢ privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar General al comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova
17.11.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în 17.11.2023
17.11.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de act normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 17.11.2023
17.11.2023
Recipiente pentru compost oferite gratuit familiilor din comuna Puchenii Mari
13.11.2023
Proiect de hotărâre nr.83 din 13.11.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
13.11.2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul SISTEM ILUMINAT FOTOVOLTAIC 20W IN COMUNA PUCHENII MARI JUDETUL PRAHOVA
07.11.2023
Ajutorul pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie conform Legii 226 din 2021
31.10.2023
Intentie de plan urbanistic zonal puz- puz- schimbare destinatie teren din zona locuinte individuale in zona centrala si reglementare teren zona centrala, subzona locuinte colective pentru amplasare locuinte nzeb pentru tineri, parcare si amenajare drum acces(sst=4373mp) in comuna puchenii mari comuna puchenii mari, sat puchenii mari, dn1 (nc25709) , nc21820, t13, a731
11.10.2023
Intentie de plan urbanistic zonal puz- extindere intravilan( s=311mp) zona cai de comunicatii si dotari aferente si schimbare destinatie teren intravilan (s=1306mp) din subzona locuinte individuale in subzona locuinte colective si zona cai de comunicatii pentru amplasare bloc nzeb pentru tineri, parcare si amenajare drum acces(sst=2595mp)in comuna puchenii mari, sat puchenii mari, ds119, nc25935, t13, a645, a647, drum
11.10.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în data de 31.10.2023
24.10.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de act normativ ce vor fi dezbătute în ședința din 31.10.2023
24.10.2023
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative şi Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova
24.10.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în data de 24.10.2023
24.10.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de act normativ ce va fi dezbătut în ședința din 24.10.2023
24.10.2023
REZULTATUL la proba Interviu din data 23.10.2023 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative si Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova
23.10.2023
REZULTATUL la proba scrisă din data 17.10.2023 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova și la proba scrisă din data 17.10.2023 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Registratură, Relaţii cu Publicul, Monitorizare proceduri administrative şi Arhivă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţ Prahova
19.10.2023
Din 5 Octombrie 2023, timp de minimum 15 zile, se estimează că vor exista unele întârzieri în graficele de colectare a deşeurilor în zonele Parteneriatului pentru Managementul Deșeurilor Prahova, din care face parte și comuna Puchenii Mari
05.10.2023
Rezultatele etapei de selectie a dosarelor de concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de: consilier,clasa l,grad profesional debutant in cadrul compartimentul registratura,relatii cu publicul,monitorizare proceduri administrative si arhiva; consilier achizitii publice,clasa l,grad profesional debutant in cadrul compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puchenii Mari, judet Prahova.
29.09.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe ordinare în data de 29.09.2023
25.09.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 29.09.2023
25.09.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe extraordinare de îndată în data de 19.09.2023
19.09.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 19.09.2023
19.09.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe extraordinare de îndată în data de 12.09.2023, online
08.09.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 12.09.2023
08.09.2023
Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Urbanism Amenajare Teritoriu și Patrimoiu; Consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Registratură, Relații cu publicul, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă; Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice; în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova
07.09.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe extraordinare de îndată în data de 5.09.2023, online
05.09.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 05.09.2023
05.09.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în data de 29.08.2023
21.08.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 29.08.2023
21.08.2023
Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului-Sectoare cadastrale: 7,8,20,37,58,61,71,72,73,75,76,77,89,96,98, 110
17.08.2023
Hotărârea 171 a Consiliului Județean Prahova pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr. 8 din 2023 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a preţului mediu al ierbii obţinută de pe pajişti, pentru anul fiscal 2023
16.08.2023
Anunț pentru consultare publică P.U.Z. – SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES GENERAL - SUBZONA CONSTRUCTII DE SANATATE IN ZONA SPATII VERZI – SUBZONA AGREMENT SI SPORT, STABILIRE INDICATORI URBANISTICI(Sst =5122 mp) comuna Puchenii Mari, sat. Miroslavesti, parte din nr. cadastral 24130(tarla 2, parcela Cc108)
02.08.2023
Anunț al Oficiului Fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea unor boli și dăunători:sfredelitorul porumbului și gândacul din Colorado
18.07.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în data de 24.07.2023
17.07.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 24.07.2023
17.07.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de consiliu local în data de 13.07.2023
06.07.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 13.07.2023
06.07.2023
Comunicat privind începerea implementării proiectului "REABILITARE SEISIMICA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SCOALA PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDET PRAHOVA"
26.06.2023
Comunicat privind începerea implementării proiectului "RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE, PENTRU BLOCURILE A7, A5, B1 SI B4, COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA"
26.06.2023
Comunicat privind începerea implementării proiectului "RENOVARE INTEGRATA BLOCURI IAS SI A6, COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA"
26.06.2023
Anunț asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Prahova de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Ds365, SAT MIROSLAVESTI. COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA "
16.06.2023
Anunț asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM Prahova de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Ds 1177, SAT PIETROSANI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA "
16.06.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu local în data de 09.06.2023
06.06.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 09.06.2023
06.06.2023
PRIMARIA COMUNEI PUCHENII MARI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : ,,MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Os 365, SAT MIROSLAVESTI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA "
30.05.2023
PRIMARIA COMUNEI PUCHENII MARI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : ,,MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE Ds1177, SAT PIETROSANJ, COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA ",
30.05.2023
Spectacole cu ocazia Zilei Copilului pe 1 Iunie 2023
29.05.2023
Doritorii unui spațiu de comercializare în Piața Agricolă Puchenii Mari sunt așteptați luni, 29 mai 2023, la Primărie pentru încheierea contractelor
24.05.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu local în data de 26.05.2023
19.05.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 26.05.2023
19.05.2023
Anunț al Oficiului Fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea unor boli și dăunători:viermele mărului, afide, acarieni, rapăn, făinare, monilioze, boli la floarea soarelui
22.05.2023
Anunț al Oficiului Fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea unor boli și dăunători:antracnoza fasolei, mană și alți dăunători la legume în câmp, boli foliare la păioase
11.05.2023
Comunicat al DSP Prahova privind intoxicațiile acute cu ciuperci datorate consumului neavizat
10.05.2023
Anunț al Oficiului Fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea unor boli și dăunători:Viespea cu ferăstrău, musca cireșelor, mană și alte boli la legume în spații protejate, dăunători la lucernă
09.05.2023
Miercuri, 10 mai 2023, între orele 9.00-11.00, se va întrerupe furnizarea energiei electrice
08.05.2023
Informare transmisă de Oficiul fitosanitar Prahova privind măsurile ce trebuie respectate pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide
25.04.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu local în data de 28 aprilie 2023
24.04.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 28.04.2023
24.04.2023
Anunț al Oficiului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea unor boli și dăunători:Musca cepei, gărgărița cepei, musca usturoiului, trips, mana cepei, ploșniță cerealelor, dăunători la rapiță
24.04.2023
Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management), Comuna Puchenii Mari, Județul Prahova-Comunicat de presă
20.04.2023
Anunț al Oficiului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea viespii cu ferăstrău, a bolilor foliare și a focului bacterian al rozaceelor
19.04.2023
Anunț al DGASPC privind angajarea de asistenți personali profesioniști-,, Trei; Interacţiune, Integrare, Independenţă I-proiect B"
18.04.2023
Anunț al DGASPC privind angajarea de asistenți personali profesioniști-,, Trei; Interacţiune, Integrare, Independenţă I-proiect A"
18.04.2023
Anunț al Oficiului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea dăunătorului Tuta absoluta, a rapănului și făinării la măr și păr
04.04.2023
Au început lucrările la Școala Pietroșani
03.04.2023
Anunț al Oficiului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea moniliozelor la pomi fructiferi și a unor boli la rapiță
27.03.2023
Anunț al Oficiului fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea focului bacterian al rozaceelor
23.03.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 27.03.2023
21.03.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 27.03.2023
21.03.2023
Anunț privind initierea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2023 – 2027
21.03.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 16.03.2023
14.03.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 16.03.2023
14.03.2023
Anunț al Oficiului Fitosanitar Prahova privind apariția și dezvoltarea gărgăriței florilor de măr
10.03.2023
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate nr.3289 din 03.03.2023
03.03.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 28.02.2023
28.02.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 28.02.2023
28.02.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe de Consiliu Local în 27.02.2023
21.02.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională pentru o serie de proiecte de acte normative ce vor fi dezbătute în ședința din 27.02.2023
21.02.2023
ADVANCED GREEN ENERGY SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DEZVOLTARE PARC FOTOVOLTAIC, JMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat în JUDETUL PRAHOVA, COM. PUCHENII MARI, SAT ODAILE
21.02.2023
Anunț al S.C. ADVANCED GREEN ENERGY S.R.L privind Dezvoltare parc fotovoltaic, împrejmuire, organizare de șantier
01.02.2023
Anunț al Gărzii Forestiere Ploiești
01.02.2023
Anunț privind organizarea unei ședințe publice în data de 31 ianuarie 2023, ora 12.00, la sediul Primăriei
26.01.2023
Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala pentru 5 proiecte de hotărâre de consiliu local
26.01.2023
Buletin de avertizare fitosanitară pentru combaterea plăntuțelor, manei de sol, fuzarioză
26.01.2023